Feedback Form
Azwar weBlog versi Dynamic View (chose your like):

Flipcard | Mosaic | Magazine | Sidebar | Snapshot | Timeslide

Azwar weBlog

12 September 2005

Mari kenali Allah

Mari mengenal Tuhan
Tuhan kita ialah Allah
Nama-Nya yang paling agung yang dikatakan lafzul jalalah
Dia adalah Zat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi
Suci daripada sebarang penyerupaan dengan mahluknya,
didalam semua hal
Karena itulah Dia tidak dapat hendak dibayangkan,
Kalau dibayangkan, satu pendustaan yang maha besar

Wujud nya sediakala ada, tidak ada permulaan, tidak ada
kesudahan
Karena Dia bukan jenis ciptaan, bahkan Pencipta Seluruh
Alam
Menjadi pengatur, pendidik, penyelamat
Takkan Pencipta dengan yang dicipta ada persamaannya
Zat-Nya Maha Esa, satu atau tunggal
Tapi Esa-Nya tidak boleh dibelah bagi
Yang boleh dibelah bagi itu adalah benda atau barang
ciptaan, atau sesuatu yang terkena cipta atau diwujudkan

Maha Suci dan Maha Tinggi Allah daripada perlu kepada
tempat
Tidak mengambil ruang
Tidak ada didalam pihak atau diluar pihak
Karena di luar pihak juga adalah pihak
Tidak terlibat dengan masa
Tidak terlibat dengan musim yang empat
Karena semuanya itu adalah mahluk atau ciptaanNya

Allah tidak berhajat kepada ciptaanNya
Tapi mahluk-Nya berhajat kepada Allah
Kudrat-Nya adalah mutlak dan tidak terbatas
Karena kudrat-Nya bukan dari tenaga
Ia dari Zat-Nya yang Maha Kuasa dan Maha Daya dan Upaya
Iradah-Nya atau kehendaknya bukan daripada dorongan
nafsu-NyaAllah tidak ada nafsu seperti hewan atau manusia
Setiap yang terjadi dan yang akan terjadi kemudian adalah
dengan kehendakNya
Ciptaan-Nya, kecil dan besar sama saja
Dia kata “jadi”, jadilah benda itu
Dia mengatur, mengawal dan menjaga, bukan hasil berfikir
fikir dan meneliti
Karena berfikir dan meneliti adalah dari akal
Dia memang sudah sedia tahu dan bijaksana
Allah tidak ada akal seperti malaikat dan manusia

Setiap yang dicipta-Nya tidak ada yang sia sia
Sekalipun debu yang halus ada hikmahnya
Baik yang dapat kita fikirkan maupun yang tersembunyi
hikmahnya
IlmuNya maha luas tidak terbatas dan tidak berkesudahan
Mengetahui yang ada dahulu, yang sedang ada, maupun yang
akan ada
Sekalipun yang tiada, Allah tahu
Tiada sebesar debu pun yang dilupakan

Hidup-Nya tidak ada berkesudahan, karena Dia hidup bukan
dengan nyawa
Dan tidak ada yang menamatkan karena Dia adalah Allah,
tiada Tuhan selainNya
Artinya tiada siapa yang berkuasa ke atas Zat-Nya yang
hendak mematikan

Dia mendengar bukan dengan telinga,
Tapi dari zat nya yang bersifat mendengar
Dia melihat bukan dengan mata,
Tapi dari zat-Nya yang bersifat melihat
Sifat mendengar dan melihat-Nya tidak berperingkat
peringkat
Jauh dan dekat sama saja

Allah bercakap atau mempunyai bahasa yang tersendiri
Dan tiada siapa yang mengetahui sekalipun para malaikat
Bahasa-Nya tiada yang dahulu dan tiada yang kemudian,
Tiada berlafaz dan tiada berhuruf , tiada perkataan
Tiada bunyi dan suara, tiada koma dan titik
Tiada permulaan dan tiada berkesudahan
Tiada tanda tanya dan tiada tanda seru
Al Quran adalah bahasa malaikat dan bahasa rasul
Maksud dan mafhum daripada bahasa Allah
Jadi, bahasa pun juga tiada penyerupaan
Maha Suci Allah

Dia menghukum dengan keadilan Nya
Dia memberi nikmat dengan rahmat-Nya
Kasih sayang kepada hamba hamba Nya mengatasi segala sifat
sifat-Nya yang lain

Nikmat dan rahmat-Nya terus mengalir tidak pernah henti
henti sekalipun sedetik atau sekedip mata
Karena itulah nikmat-Nya tidak mampu untuk dihitung
Nikmat nafas naik turun pun kita tidak dapat menghitungnya

Betapalah nikmat nikmat yang lain, lagilah terlalu
banyaknya
Dia adalah pemberi rizki, pengatur, penjaga, penyelamat,
pengawal
Dan menentukan segala nasib mahlukNya
Kalau satu detik pun kita terlepas dari Allah, pasti
binasa

Aduh, siapa Allah ??
Dia adalah Maha Besar, Maha Agung, Maha Berkuasa, Maha
Perkasa
Maha Gagah, Maha Hebat, Maha Pengasih
Kasih Nya kepada hamba hamba Nya
Lebih kasih daripada seorang ibu kepada anak anaknya
Patut kita jatuh hati kepadaNya
Bahkan cinta kepadaNya
Petut kita membesarkan, memuja, mengagungkan, menyanjung,
dan menyembah dan menakutiNya
Dia adalah idola daripada segala idola yang ada di dunia
Kita sangat perlu kepada Allah
Karena itulah kita mesti memperjuangkannya
Hingga seluruh manusia mengenalNya, mencintaiNya dan
menyembahNya

Artikel Terkait

Facebook Follower

Terima Kasih

Blogger


The Professional Template Designed by Ourblogtemplates.com


Banner Header Image by Ebsoft


E-mail me at:


Azwar Amril - Find me on Bloggers.com
Thank you for visiting my weBlog, See u soon


Copyright © 2005-2013 Azwar weBlog

Pesan Anda


  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP